Pdf Kitaplık

Ahmed-i Dâî Çengnâme Pdf Ebook E-Kitap indir
Hemen İndir


XIV. Yüzyılın sonlarıyla XV. Yüzyılın başlarında yaşamış Anadolu şairlerinden Ahmed-i Dai, çengin sergüzeştini anlattığı Çengname adlı mesnevisinde, çengi merkez yaparak, diğer musikî âletlerini onun etrafında toplamış; bir yandan çengin onlara olan üstünlüğünü anlatmış ve bir musikî faslını tasvir etmiş; diğer yandan bu musikî âletlerinin şekillerinin, çeşitli hususiyetlerinin ve isimlerinin yarattığı çağrışımlardan veya musikî makamları ve şekillerine ait kelime ve tabirlerin lügat mânâlarından faydalanmış; böylece musikî âletleri, musikî terimleri ve tabirlerinin etrafında teşbihler, istiareler ve mazmunlar yaratmıştır. Netice olarak, Çengname'nin bilhassa XIV., XVI. ve XVII. bölümlerinde, musikî âletlerinin isimleri, musiki ilmine ait terimler ve tabirler, sanatkarane ifadenin aslî malzemesi haline gelmişlerdir.

Ahmed-i Dâî - Çengnâme (haz. Gönül Alpay Tekin).pdf (17.51 MB)
Hazırlayan:  Gönül Alpay Tekin

Ahmed-i Dâî
Harvard University Yayınları
1. Baskı / 1992
Orijinal 502 Sayfa
PDF 529 Sayfa | 17. Mb

Download (Yandex Disk)
(Not: İndirmek İçin Tıkladığınızda; 5 Saniye Bekleyip Reklamı Geç'e Tıklayıp İndirebilirsiniz)


Ahmed-i Dâî Çengnâme Pdf Ebook E-Kitap indir TIKLA!
Bize en büyük desteği yorum yaparak sağlayabilirsiniz.
Ayrıca paylaş butonlarını kullanmayı ve kırık linkleri bize bildirmeyi unutmayın